Sledovi

Divji petelin je zelo plaha ptica in ga zato redko vidimo. Njegovo prisotnost velikokrat ugotovimo le na podlagi najdenih sledi, kot so iztrebki in stopinje. Sledi so dobro vidne predvsem pozimi, ko je sneg.