Razmnoževanje

Zgodaj pomladi v aprilu (ali še prej) in maju na posebnih stalnih mestih – rastiščih poteka skupinsko dvorjenje samcev samicam. Petelini zgodaj zjutraj začno s petjem na drevesu, kasneje pa z njim nadaljujejo na tleh. Ob tem se šopirijo in spreletavajo ter tako označujejo svoj teritorij in vzbujajo pozornost samic. Včasih pride tudi do spopadov. Samice se parijo le z glavnim petelinom, ki je navadno v sredini rastišča. Na »močnih« rastiščih je lahko tudi deset in več samcev, vendar so taka rastišča danes izjemno redka. Na večini rastišč je le eden ali dva samca in ta so zato zelo ogrožena in tik pred propadom.

Za zarod skrbi le samica. Po parjenju naredi na tleh skromno gnezdo in sicer med koreninami debelega drevesa, pod deblom podrtega drevesa ali v gostem rastju. Vanj znese 6-10 jajc, ki jih vali 28 dni. Kljub varovalni barvi je zelo izpostavljena plenilcem. Mladiči kmalu po izvalitvi sledijo materi in sami iščejo hrano. Zelo so občutljivi na slabo, torej hladno vreme, in izpostavljeni plenilcem. Le redki dočakajo prvo zimo.