Oglašanje

Oglašanje divjega petelina je zelo nenavadno. Najbolj poznano je petje petelina na rastišču, ki je sestavljeno iz štirih delov: klepanje, drobljenje, glavni udarec in brušenje. Kljub velikosti, je petje presenetljivo tiho in slabo slišno. Oglaša se tudi kura in sicer precej bolj naglas kot petelin.